The Martini Shot

Kyiv, Ukraine
24b, Velyka Zhytomyrska street

tel.: +380 44 272 40 42

email: hello@themartinishot.tv

Other members